Tidspunkter

For 2018

 

Silkeborg fra kl 10 til 15.

Fredericia fra kl 10 tl 15.

Og kræmmer må stille

op fra 2 timer før.

Stand 2 ½ x 5 meter – kr. 75.
Stand 5 x 5 meter – kr. 150.
Stand 7,5 x 5 meter – kr. 225.
 
 
Mere info på telefon: 81 91 11 26
 
 

Ordensregler

Generelle ordensregler for udendørs marked i sommersæsonen 2017

1. Afbestilling af stadeplads skal ske senest 24 timer før 
    markedsdagen.

2. Stadelejer har tidligst adgang til pladsen 2 timer før markedet
    åbner for publikum.
    Arrangør tildeler pladserne, specifikke ønsker kan ikke 
    nødvendigvis opfyldes.

3. For at sikre frie adgangsveje, SKAL alle salgsvarer, borde,
    kasser mv. holdes indenfor parkeringspladsens areal.

4. Nedpakning må først påbegyndes, når markedet er lukket for
    publikum.
    Ved forudgående aftale med arrangør kan pladsen forlades
    tidligere.

5. Stadelejer sørger selv for oprydning. Affald må ikke efterlades
    på pladsen.
    Stadepladsen skal være ryddet senest 1 time efter lukning af
    markedet.

6. Der må ikke sælges fødevarer, drikkevarer, slik eller levende 
    dyr uden forudgående aftale med arrangør.

7. Ved udeblivelse vil der blive opkrævet betaling på den
    bookede plads.
Arrangør i 2018 Sjov Marked  | Tlf.: 81911126 | sjov.marked16@gmail.com